NOFITECH utvikler, designer og bygger komplette RAS-anlegg

Store endringer i Nofitech gjørat de kan levere flere anlegg

Les nyheten

Les alle nyheter

NOFITECH modulen, markedets mest utprøvde storskala RAS-anlegg

7 NOFITECH moduler bygget så langt, den første i 2012.
Med 25 års driftserfaring fra norsk settefiskproduksjon, og 10 års erfaring fra prosjektering av RAS anlegg, etablerte gründerne Norwegian Fishfarming Technologies AS (NOFITECH) i 2011.
Forretningsideen var å utvikle markedets mest brukervennlige, kostnadseffektive og kompakte RAS løsning.
Løsningen ble NOFITECHs Modulkonsept.

NOFITECH modulen egner seg godt til å øke kapasiteten for eksisterende anlegg. At hver modul utgjør selvstendige driftsenheter i større utbyggingsprosjekter, gjør det mulig å komme raskt i gang med produksjon.

HVORFOR VELGE NOFITECH?

  • Vi forstår oppdretteren
  • Kombinasjon av høy kvalitet og lav utbygggingskostnad skal ikke være mulig å matche
  • Arealeffektiv
  • Kort byggetid
  • Modulen utprøvd med suksess
  • Første ferskvannsbaserte RAS-modul i 2012
  • Første sjøvannsbaserte RAS modul i drift siden 2015

NOFITECHS MODULKONSEPTMED RAS-teknologi

NOFITECH’s modulkonsept er designet med den hensikt å kunne produsere mye på billigst mulig måte.

Bygget er svært volumeffektivt, noe som også betyr at anlegget går raskt å bygge og er kostnadseffektivt. Modulkonseptet benytter RAS (Recirculating Aquaculture Technology).

Dette gir en svært god vannkvalitet i anlegget samtidig som det er miljøvennlig lavt vannforbruk.

Les mer