Nofitech modul

Kostnadseffektiv løsning
Markedets mest kostnadseffektive RAS løsning.
Prosjektert med tanke på trinnvise utbygginger av storskalaanlegg for akvakultur.

Miljøvennlig
Siden vannet resirkuleres i modulen oppstår et svært begrenset behov for å tilsette nytt vann. Samme vannmengde som tilsettes, renses før den slippes ut i resipienten.
Energi fra vannet blir gjenvunnet i varmevekslere og varmepumper med industriell standard og høy gjenvinningsgrad.

Fiskevelferd
For å unngå smitte og lus tas alt vann inn i anlegget fra dypt vann, før det filtreres og UV behandles. Stabil vannkvalitet gir en høy kvalitet på smolten.

Kort byggetid

Leverer ferdigprosjektert løsning som gir betydelig innsparing av engineeringstid og byggetid.

Færre avvik
Erfaringsdatabase fra bygging av like moduler reduserer avvik knyttet til engineering og oppføring.

Høy kvalitet
NOFITECH Modulene konstrueres i betong med samme krav til lang levetid som brokonstruksjoner (100 år). Betongkonstruksjoner gir også lav risiko for rømming.
Systemet er et PVC fritt røropplegg, hvor PE sveising utføres og dokumenteres etter gjeldende krav. Krav til utstyret og løsninger som inngår i modulen velges ut fra det som gir best funksjonalitet og sikkerhet.

Sikker mot rømming
NOFITECH Modulene konstrueres i henhold til krav i NS9416 med stor fokus på sikring mot rømming.
Modulen bygges i solid betong og innholder flere fiskesperrer på avløp.


Suksess for sjøvannsbasert RAS

Ros til Nofitech

Vi er særdeles tilfredse med positive tilbakemeldinger fra ERKO Settefisk AS RAS-anlegg vi i Nofitech AS har konstruert. Anlegget hadde oppstart i september 2015 etter en byggetid på et knapt år. Daglig leder Rune Sandvik ved ERKO Settefisk Sagvåg uttaler i en artikkel (6.1.2015) til Kyst.no at «Produksjonen går som ei kule med betre tilvekst enn venta»

Link til artikkelen