21.01.19

Store endringer i Nofitech gjør at de kan levere flere anlegg

LES NYHETEN

15.09.17

Hardingsmolt postsmoltmodul satt i drift

Modul med kapasitet 3000 kg fôring pr dag
Oppdrettsvolum 4500 m3


01.08.17

Nofitech leverer utstyr og engineering i Japan

Ny kontrakt IWAKI for engineering og utstyrsleveranse til forskningsanlegg i Japan. Anlegget er et ledd av oppbyggingen av akvakulturindustrien etter tsunamien og Fukushima ulykken der den sjøbaserte aktiviteten langs kysten ble utradert. Det satses på øke kunnskapen om landbasert oppdrett og produksjon i RAS. Ferdigstilles vinter 2017-18.


01.07.17

Byggestart Erko

Grunnarbeider er igang på tomta til settefiskanlegget, tomteareal 3000 m2.


01.06.17

Nofitech bygger settefiskanlegg til Erko

Erko signerer avtale med NOFITECH om bygging av et settefiskanlegg NOFITECH Ultra kompakt med en årlig kapasitet på 5 000 000 stk pr år.
Settefiskanlegget bygges i tilknytning anlegget i Sagvåg. Settefiskanlegget inneholder klekkeri og starfôringsavdeling, samt påvekstavdeling.

Vaksineringsrom og sentral sorteringsavdeling er plassert sentralt i anlegget. Anlegget skal forsyne postsmoltmodulene med smoltifisert fisk. Alle avdelingene baserer driften på resirkulering av vannet.


01.05.17

Postsmoltmodul for Stillehavslaks

Hayashi Trout Farm bygger ut postsmoltmodul for Stillehavslaks Coho med kapasitet 4500 kg/d. Ferdigstilles høsten 2017.


01.03.17

NOFITECH og Schneider blir Teknologipartnere

Vi tar steget videre for å kunne tilby den beste og sikreste plattformen for styring og kontroll av RAS. Målet for samarbeidet er sy sammen et anlegg for det elektriske systemet og automasjonssystemet der problemer med grensesnitt kommunikasjon unngås.


01.02.17

Klekkeri og startforingsanlegg i Japan

Hayashi Trout Farm (Japan) bygger ut Klekkeri og startforingsanlegg RAS, Ferdigstilles våren 2017.


01.09.16

Erko går videre med Nofitech

Erko går videre med NOFITECH og signerer avtale for modul nr 2 med kapasitet 3000 kg/døgnet. Modulen har to separate vannbehandlingssystemer og økt karstørrelse fra modul 1. Modulen inneholder 4 stk oktagonale kar à 16 bredde og 5,4 meter dybde.

Oppstart høsten 2017.


22.06.17

Nofitech launches new webpage

We are proud to launch our new webpage. Now you can learn more about our services and the unique Nofitech Module her at www.nofitech.com. The whole webpage is available in both Norwegian and English to accommodate our international customers and contacts.