Staben

Robert Hundstad

Administrerende direktør

Geir Løvik

Prosjektleder

nofitech_geir

John Hestad

Prosjektleder

nofitech_john

Kari Johanne Kihle Attramadal

Leder FoU

Fride Birkeland

Sivilingeniør, marinteknikk, Prosjektleder/assistent

nofitech_fride

Kristine Riste

Sivilingeniør, marin teknikk, Prosjektleder/assistent

nofitech_kristine

Petrica Gandore

Team leder Polyurea coating og montasje

Emanuel Lopes

Senior Sivilingeniør/ Dimensjonering betong og bygg

Leder sitt team av 5 ingeniører og 2 arkitekter

Joao Machado

Sivilingeniør/Management Byggeplass

HMS ansvarlig byggeplass
3D tegner
Byggtegninger i 2D

Har ledet 3 utbygginger til fiskeoppdrett her i Norge i tillegg erfaringer fra flere andre utbygginger.

Nuno Correia

Arbeidsleder (Betongteam)

Med erfaring fra flere norske prosjekter.
For en modulutbygging leder han sitt team
på 5-10 betong og armeringsarbeidere.

Siv Marit Haagensli

Kontor- og regnskapsassistent